Een zorgmakelaar onderhandelt namens zorgaanbieders collectief met verzekeraars

Individuele zorgorganisaties kunnen per saldo weinig invloed uitoefenen op het inkoopbeleid van zorgverzekeraars en de aangeboden contractvoorwaarden, zeker als sprake is van een groot aanbod aan zorgorganisaties, zoals in de wijkverpleging. Brancheorganisaties hebben vanwege mededingingsregels beperkte mogelijkheden om invloed uit te oefenen.

Voor individuele zorgorganisaties is een zorgmakelaar een goed alternatief. Naast het geven van advies en ondersteuning gaat de zorgmakelaar namens een collectief van aangesloten zorgorganisaties het gesprek aan met zorgverzekeraars over inkoopbeleid en contractvoorwaarden. Op die manier worden wensen en ideeën uit de achterban vertaald in concrete afspraken.

Wij zijn succesvol actief als zorgmakelaar voor een aantal zorgdisciplines, zoals de GGZ, farmacie, mondzorg en voor zorggroepen. Tijdens een recent seminar over dit onderwerp bleek dat binnen de wijkverpleging veel behoefte bestaat aan dit initiatief.

Voorbeelden van knelpunten

Complex inkoopbeleid, complexe contracten en nadelige contractvoorwaarden
Organisaties in de wijkverpleging ervaren het inkoopbeleid en de overeenkomsten van de verzekeraars als complex. Zo voeren alle verzekeraars een eigen inkoopbeleid en hanteren alle verzekeraars eigen eisen en voorwaarden. Bovendien worden zorgaanbieders gedwongen ongunstige bepalingen te accepteren, zoals knellende volumeafspraken (budgetplafonds), zware eisen aan dossiervoering en kwaliteit, niet goed werkbare eisen over het opleidingsniveau (niveau 2 – niveau 3) en beperking van de inzet van onderaannemers/zzp’ers.

Zorgorganisaties krijgen geen overeenkomst
Daarnaast krijgen veel organisaties, ondanks de oproep van de Minister om meer te contracteren, om uiteenlopende redenen geen overeenkomsten aangeboden, bijvoorbeeld omdat al voldoende zou zijn gecontracteerd of eisen worden gesteld aan de omvang van de organisatie.

Nieuwe ontwikkelingen
Er komt de komende tijd nogal wat op de branche af, zoals een nieuwe bekostigingssystematiek ontwikkelingen rond regionale (wijk)afspraken en invoering van de Wtza, om er maar een paar te noemen. Denk ook aan de invoering door verzekeraars van de verplichte cliëntonderzoeken (PREM’s), zoals bijvoorbeeld door Zilveren Kruis vanaf 2021. Dit soort ontwikkelingen worden vertaald in de contractvoorwaarden van verzekeraars.

Collectief onderhandelen over dit soort knelpunten:
mag dat wel?

Ja. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) noemt de zorgmakelaar als mogelijkheid in de Richtsnoeren voor de zorgsector. Een zorgmakelaar kan binnen de ruimte die wet- en regelgeving bieden namens collectieven van individuele zorgorganisaties onderhandelen met zorgverzekeraars.

Dat kan ook in de wijkverpleging, bijvoorbeeld over bovenstaande en andere knelpunten. Wij treden al meerdere jaren met succes op als zorgmakelaar en hebben daardoor veel ervaring en een groot netwerk opgebouwd. Een zorgmakelaar kan onder voorwaarden ook voor concurrenten gezamenlijk optreden. 

Wat doen wij als zorgmakelaar voor u?

1.
Collectieve onderhandelingen zonder mededingingsrechtelijke risico’s.

2.
Inzet ervaren onderhandelaars met kennis van zaken.

3.
Juridische toetsing en analyse van inkoopbeleid, polisvoorwaarden en overeenkomsten in heldere overzichten met highlights van belangrijkste aandachtspunten.

4.
Verslagen van besprekingen met zorgverzekeraars over zorgen en bezwaren van de achterban, uitleg van bepalingen, kritische vragen en zo nodig aanvullende afspraken.

5.
Overzichten met praktische info over bijvoorbeeld tarieven gecontracteerde en ongecontracteerde
zorg, kwaliteitscriteria per verzekeraar (denk aan opleidingsniveau, inzet van zzp’ers), lopende
controles, deadlinebeheer en machtigingsvereisten.

6.
Pro-actieve informatie over juridisch relevante aspecten binnen de wijkverpleging, alsmede delen
van best practices.

7.
Helpdesk voor vragen over contractering met binnen 2 werkdagen antwoord.

Wat kost het?

Door collectieve benadering wordt deze dienstverlening aangeboden voor een vaste vergoeding per jaar van € 1.750,- excl. btw per jaar per zorgorganisatie.

Haal ik dat eruit?

Reken zelf maar uit hoeveel tijd er gaat zitten in het bestuderen van het inkoopbeleid, de polisvoorwaarden en overeenkomsten en het bijhouden van actualiteiten over zorgverkoop. Als u dat al doet. Die tijd kan worden bespaard. Bovendien worden uw juridische vragen over deze onderwerpen en uw contracten snel en deskundig beantwoord.

Contractuele voorwaarden en ook polisvoorwaarden kunnen in de wijkverpleging gemakkelijk grote consequenties hebben. Vrijwel elke organisatie heeft of krijgt te naken met problematiek rond machtigingen, discussies over opleidingsniveau, knellende volumeafspraken of zorgcontractering. Een klein foutje heeft al snel enorme consequenties. Problematiek die zich soms pas openbaart na een controle, waarbij een foutje in het verleden ook grote consequenties kan hebben voor de toekomst. “Voorkomen is immers beter dan genezen” en ook een stuk goedkoper.

Is maatwerk mogelijk?

Jazeker. Wij bieden ook individuele begeleiding, die kan bestaan uit strategiebesprekingen, voorbereiding op onderhandelingen of het voeren van individuele onderhandelingen namens een grotere zorgorganisatie. Dat kan op basis van fixed fee’s of tegen een uurtarief. Meer informatie kunt u via onderstaande gegevens eenvoudig opvragen.

Hoe meld ik mij aan?

U kunt bij ons een overeenkomst zorgmakelaar met vragenlijst opvragen via onderstaand formulier.

Vermeld bij uw aanvraag ook een eventueel lidmaatschap van een brancheorganisatie. Ook als u meer informatie wilt of graag wilt dat wij contact met u opnemen, kunt u dit kenbaar maken via dit adres.

Overeenkomst zorgmakelaar
met vragenlijst opvragen

  Vragen?

  Heeft u een vraag over het zorgmakelaarschap voor wijkverpleging? Neem contact op met ons. 

  Daniël Post
  Advocaat

  Tel. 030-2393384

  dpost@eldermans-geerts.nl

  Karik van Berloo
  karik-van-berloo
  Advocaat

  Tel. 030-2393386

  berloo@eldermans-geerts.nl

  Lex Geerts
  lex-geerts
  Advocaat

  Tel. 030-2393390

  geerts@eldermans-geerts.nl